Kedves Elsőéves Hallgatók!

Alább olvashatjátok a ponthúzás utáni legfontosabb információkat.

I. HALLGATÓI JOGVISZONY
A hallgatói jogviszony az Egyetemre történő beiratkozással jön létre. Irányadó jogforrás a Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata. A jogviszony egyik oldalán a hallgató mint természetes személy áll, másik oldalán pedig a Magyar Állam képviseletében a Szegedi Tudományegyetem. A két fél közötti szerződéssel jön létre a hallgatói jogviszony.

1. Jogosultságok
Az államilag finanszírozott formában végzett tanulmányok esetén a diákok jogosultak rendszeres szociális ösztöndíj, illetve városi tanulóbérlet megpályázására. Mindezek mellett számos szociális és tanulmányi ösztöndíj is megpályázható az Egyetemen az államilag támogatott és a költségtérítéses hallgatók számára is. A hallgató tanulmányai során társadalombiztosítással is rendelkezik.

Fontos tudni, hogy…
– az Egyetem által valamilyen formában folyósított ösztöndíjak rendszerint adómentesek;
– a tanulmányok folytatása alatt a legfontosabb hallgatói kötelezettség a képzési és kimeneti követelményekben (KKK) meghatározott tanulmányi kötelezettségek teljesítése. Ez karonként, szakonként változik.

2. Egyéb kötelezettségek
Az állami képzési formában tanuló hallgatók a hallgatói szerződés értelmében kötelesek a képzés befejeztével meghatározott időtartamig olyan helyen dolgozni, ahonnan a leendő munkáltató, illetve a hallgatók saját maguk a magyar állam számára fizetik be a közterheket (adó, TB, járulékok, stb.).


II. BEIRATKOZÁS
A beiratkozás a Hallgatói Szolgáltató Iroda (HSZI) és az Oktatási Igazgatóság közös szervezésében, központilag kerül megrendezésre a Szegedi Tudományegyetem hallgatói számára a Hallgatói Szolgáltató Irodán, a József Attila Tanulmányi és Információs Központban (TIK).

1. A beiratkozás menete
a) A hallgató a kapott azonosító kóddal és jelszóval tud regisztrálni minden egyetemhez szükséges rendszer felületére (Neptun, Coospace, Modulo).

b) A beiratkozás a Neptun regisztrációt követően a Modulo felületén történik meg. A beiratkozást a hallgató a számára megfelelő időpontban az Adategyeztető űrlapon végezheti el.

c) A hallgató lépjen be a Modulo rendszerbe és töltse ki az Adategyeztető űrlapot. Az űrlapon a felvételi eljárás során megadott adatok szerepelnek, ezeket a hallgató ellenőrizze és szükség esetén javítsa.

d) Az űrlapon kért adatok ellenőrzéséhez a hallgató szkennelje be, és csatolja az igazoló okmányokat, szükséges dokumentumokat. Ezen
dokumentumok a következők lehetnek:

 • személyi igazolvány;
 • külföldi hallgatók esetén útlevél, tartózkodási engedély;
 • kettős állampolgárság esetén Honosítási Okirat és annak fénymásolata;
 • lakcímkártya;
 • oklevéllel rendelkező hallgató esetében felsőfokú végzettséget igazoló eredeti oklevél és fénymásolata;
 • eredeti nyelvvizsga bizonyítvány és fénymásolata;
 • amennyiben meghatalmazott iratkozik az Ön nevében, meghatalmazás, és a meghatalmazott személyi igazolványa és annak másolata.

III. EGYETEMI DIGITÁLIS PLATFORMOK
Az SZTE hallgatói nyilvántartási rendszerét (Neptun) és az ahhoz kapcsolt elektronikus rendszereket (Modulo, Coospace) a hallgatók saját azonosító-jelszó párossal használhatják.

1. Neptun
Az egyetemi polgárok legfőbb információs rendszere. Itt van lehetőség kurzusok, vizsgák felvételére és leadására. A Neptun rendszerében megtalálható az összes tanulmányi információ (átlagok, teljesített kreditek, stb.).

A kollégiumi (és egyéb) befizetések legnagyobb része itt történik, illetve itt lehet követni az ösztöndíj kifizetéseket is.

A Neptunhoz szükséges regisztráció mielőbb történjen meg. A regisztráció során rögzíteni kell azt az e-mail címet, amelyen keresztül a jövőben a tanulmányokkal, pályázatokkal és egyéb ügyintézéssel kapcsolatban értesítéseket kapnak a hallgatók.

2. CooSpace
A Coospace felületén keresztül minden kurzusnak van úgynevezett színtere, ahova az oktatók feltöltik a tananyagot, az általános tudnivalókat az adott kurzussal/tárggyal kapcsolatban. Ezen felül a félév során megírt ZH-k, beadandók eredményét is itt teszik közé, de különböző lényeges hirdetményeket is itt olvashatnak a hallgatók egy-egy tárgy kapcsán.

A funkciókat érdemes megnézni az SZTE honlapján található felhasználási útmutatóban.

3. Modulo
A Modulo egy olyan tanulmányi rendszer, ahol a hivatalos ügyintézések történnek. Leghamarabb a rendszeres szociális támogatással kapcsolatos űrlappal, valamint az adategyeztető űrlappal találkoznak majd itt a hallgatók.


IV. MODULO ŰRLAPOK
A Modulo a különböző pályázatok, ösztöndíjak, kérvények beadására alkalmas platform.

1. Időpontfoglalás a Moduloban
Időpont foglalására az adategyeztető űrlap kitöltését követően lesz lehetőség a Modulo felületén. A beiratkozás időpontját a kar által szervezett programok időpontjához igazítva érdemes kiválasztani.

A foglalt időpontról e-mailben kapnak értesítést a hallgatók: ebben az időpontban keressék fel a HSZI-t, és hozzák magukkal a beiratkozáshoz szükséges valamennyi dokumentumának eredeti példányát!

Fontos: eredeti dokumentumok hiányában a beiratkozásra nincs mód! A dokumentumok listáját a kari kiértesítő levélben található.

2. Szociális támogatás helyzetfelmérő űrlap kitöltése
Bármilyen szociális alapú támogatás (pl. kollégiumi elhelyezés, szociális ösztöndíj, bérlet-támogatás) megpályázásának feltétele a szociális helyzetfelmérő űrlap kitöltése a Moduloban.

A kitöltés során a kitöltési útmutató szerint kell megadni a kért adatokat, és csatolni a kért dokumentumok szkennelt képét. A kitöltés során különösen oda kell figyelni a beadási határidőkre, mert a pályázatok beadására és elbírálására viszonylag rövid idő áll rendelkezésre!

Részletesebb információk az Egyetem honlapján!

3. Adategyeztető űrlap kitöltése
A beiratkozás feltétele a Neptun regisztráció, valamint a Modulo adategyeztető űrlap kitöltése, és iratmásolatok feltöltése. A regisztrációban, az adategyeztetésben és az iratmásolatok helyes feltöltésében segítenek az Egyetem honlapján elérhető videók.

Általában augusztus elejétől közepéig van lehetőség regisztrálni a Neptunra, és a Modulo felületén egyeztetni az egyetemi polgár személyes adatait.

4. Kollégiumi jelentkezés
A kollégiumi jelentkezés különböző űrlapok és hivatalos dokumentumok beküldéséhez kötött. A kérelem mellékletét képező igazolások feltöltése szintén elektronikus úton történik a beszkennelt dokumentumok Modulo-ba történő feltöltésével. A kérelmek beadása megtalálható a Neptun nyitóoldaláról is elérhető Modulo felületén.

Kollégiumi férőhelyekre azok a hallgatók pályázhatnak, akik rendelkeznek korábban benyújtott Általános szociális helyzetfelmérő űrlap alapján megállapított pontszámmal és benyújtották a Kollégiumi felvételi kérelem című kérelmi adatlapot a megadott határidőn belül.

 • Felvételi kérelem beadási határideje: 2021. július 23. (péntek) 0 01 – 2021. augusztus 5. (csütörtök) 23 59
 • Hiánypótlási időszak: 2021. augusztus 6. (péntek) 12:00 – 2020. augusztus 9. (hétfő) 23:59
 • Felvételi döntés: 2021. augusztus 13. (péntek) 23 59
 • Fellebbezés végső időpontja: 2021. augusztus 18. (szerda) 23 59
 • Jogorvoslati elbírálás határideje: 2021. augusztus 23. (hétfő)

A pályázóknak fontos tudnia, a kérelmek feldolgozása előre meghatározott pontrendszerre épül. A pályázati feldolgozás állapota, eredménye a Modulo felületén követhető nyomon. Kérdés esetén a jutter@ehok.u-szeged.hu e-mail címen tudtok további tájékoztatást kérni.

5. Kollégiumi pályázat, szociális támogatás, bérlet-támogatás űrlap kitöltése
A szociális helyzetfelmérő űrlap kitöltését követően nyújthat be pályázatot kollégiumi elhelyezésre, szociális ösztöndíjra, bérlet-támogatásra. Mindegyik juttatás külön pályázattal kérhető, a helyzetfelmérő űrlap kitöltése önmagában nem jelent pályázatot egyik juttatásra sem. A pályázatok benyújtásánál a hallgatók vegyék figyelembe a kitöltési útmutatóban leírtakat, és ügyeljenek a határidők betartására.

6. Diákigazolvány igénylés benyújtása
Új, egyetemi állandó diákigazolványt a Kormányablakban (Okmányirodában) kiállított NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) adatlap birtokában igényelhet. Ehhez mielőbb fel kell keresni valamelyik Kormányablakot (Okmányirodát), személyigazolvánnyal és lakcímkártyával.

Amennyiben a hallgató magyar állampolgársággal és magyarországi állandó lakcímmel rendelkezik, lépjen be a Moduloba, töltse ki az Állandó diákigazolvány igénylés űrlapot, amelyhez csatolja a kapott NEK adatlap képét.

Amennyiben a hallgató nem magyar állampolgársággal és állandó magyarországi lakcímmel rendelkezik, személyes ügyintézés keretében igényelhet diákigazolványt a Hallgatói Szolgáltató Irodán.

A már meglévő SZTE-s diákigazolvány abban az esetben használható tovább, ha a rajta szereplő adatok nem változtak meg, és új képzésének tagozata (nappali, levelező, távoktatás) is megegyezik a diákigazolványon szereplővel.

A diákigazolványról a HSZI honlapján található bővebb információ. A beiratkozással, adategyeztetéssel vagy az űrlapok kitöltésével kapcsolatos kérdésekkel is a Hallgatói Szolgáltató Iroda ügyfélszolgálati munkatársaihoz lehet fordulni. Elérhetőségek a HSZI honlapján találhatók.


Számos plusz információ megtalálható az Egyetem frissen felvetteknek szóló honlapján!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük