Magunkról

A hallgatók egyetemi szintű képviseletét az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat látja el. Az EHÖK-nek eltérő kari szabályzatok között, különböző struktúrákban kell megtalálnia az érdekérvényesítés és szolgáltatásnyújtás leghatékonyabb módszereit. Az EHÖK és a hallgatói mozgalom legfontosabb feladata továbbra is az, hogy a kari, szakbeli különbségeket felismerje, és azokat úgy szintetizálja, hogy a hallgatói oldal stratégiai kérdésekben egységesen és hatékonyan tudjon fellépni, akár intézményi akár annál szélesebb színtereken is. Ennek keretében szervezetünk számos bizottság munkájában vesz részt, képviselőink jelen vannak a kari, illetve egyetemi tanácsokban.

Az EHÖK legfelsőbb szerve a Választmány, mely az elnök által kiírt időpontokban ülésezik, míg az operatív jellegű határozatok a szervezet Elnökségében születnek, heti rendszerességgel. Az adminisztráció és ügyeleti rendszer fenntartását az EHÖK Iroda végzi. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat munkáját több bizottság és referens segíti melyek egy-egy szakterületet fednek le, s így egészítik ki az elnökség munkáját annak érdekében, hogy a hallgatóknak nyújtott szolgáltatásokat kibővítse, ezek koordinációját pedig a Vezetőségi Tanács (VT) végzi.

Az SZTE EHÖK szervezésében valósulnak meg az egyetemi szórakoztató, fesztiváljellegű nagyrendezvények is, mint a Szegedi Egyetemi Napok-Suniversity Days, az Összegyetemi Gólyatábor – Welcome Camp, valamint az Összegyetemi Gólyabál-The Freshmen Prom.