Szakos Érdekképviselet (SZÉK)

Deák Dávid
összegyetemi főkoordinátor

Az egyetemi Szakos Érdekvédelmi Képviselet (röviden SzÉK) egy 2012 márciusában alakult szervezet. A korábban már több karon is működő instruktori hálózatot továbbfejlesztő és minden karra kiterjedő testületnek több éves hagyománya van. Célja, hogy minél több hallgató részt vegyen az egyetemi érdekképviseletben, munkájával segítse a hallgatókat problémáik megoldásában, és a Hallgatói Önkormányzatokat munkájukban. Részt vesznek a kari rendezvények lebonyolításában, segítik hallgatótársaik és a kari HÖK-ök közötti kommunikációt. A megválasztott képviselők minden kar életében rendkívül fontos szerepet játszanak, képviselik tanszékük és a hallgatótársaik érdekeit.

Elérhetőség:
E-mail: szek@ehok.u-szeged.hu