Kedves Hallgatók!

Az alábbi kisokossal igyekszünk tisztázni a legfontosabb egyetemi fogalmakat.

TO
A TO a tanulmányi osztály rövidítése, minden kar rendelkezik önálló Tanulmányi Osztállyal. Hasznos információkkal láthatják el az ott dolgozók a hallgatókat, valamint számos ügyet intézhetnek ott. Ha bármilyen tanulmányi üggyel, dokumentummal kapcsolatban kérdése van a diáknak, az ott dolgozók megfelelő személyhez tudják irányítani. A karok honlapján megtalálható az összes TO elérhetősége, illetve számos egyéb hasznos információ is a képzésekkel kapcsolatban. A Tanulmányi Osztályok egyesített elérhetőségei itt megtalálhatók.

HSZI
A Hallgatói Szolgáltató Iroda rövidítése. A munkatársak az egyetem szervezetén belül végeznek adminisztrációs és szolgáltatói tevékenységeket hallgatói igényeknek megfelelően. Így például pénzügyi (ki-és befizetések), diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyekkel foglalkoznak, valamint hallgatói szolgáltatások tervezésében, bevezetésében és működtetésében vesznek részt.

TIK
A Tanulmányi Információs Központ rövidítése. Az egyetemi élet egyik legfőbb helyszíne az Ady tér 10. szám alatt. Itt található a könyvtár, a jegyzetbolt, a HSZI irodája, valamint az egyetemi ajándékbolt is. Az épület korszerűen felszerelt rengeteg számítógéppel, tanuláshoz alkalmas termekkel, ahol csendben és nyugodt körülmények között lehet tanulni.

TVSZ
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rövidítése. A dokumentum tartalmaz minden egyetemi hallgatót érintő információt és fontos tanulmányi pontokat. A dokumentumban olvasható szabályok, rendek nem csak a hallgatókra, de az oktatókra is érvényesek. A szabályzatban olvasható többek között minden olyan adat, ami a vizsgalehetőségekre, azok számára, különleges tanulmányi ügyekre (pl. passziváltatás) vonatkozik. A TVSZ elérhető az SZTE és az EHÖK honlapján, illetve valamennyi kar hivatalos oldalán.


Az alábbi témakörök hivatalos, pontos meghatározása a TVSZ dokumentumban olvashatók.

Jogviszony
Az egyetemi hallgatói jogviszony a beiratkozással kezdődik és főszabály szerint a diploma megszerzéséig tart. Ha nem történik meg a beiratkozás, akkor nem lehet megkezdeni az egyetemi tanulmányokat, és nem vagy hivatalosan az egyetem hallgatója. Irányadó jogforrás lehet a Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (TVSZ). Ez elérhető az
SZTE, valamint az EHÖK hivatalos oldalán „Szabályzatok” fül alatt, illetve valamennyi kar hivatalos honlapján. Amennyiben passzív félévvel szeretnél kezdeni már az első félévben, abban az esetben is meg kell történnie a beiratkozásnak.

Diákigazolvány érvényesség
Az egyetemi évek első félévében kell igényelni a diákigazolványt. Második félévtől már csak az adott félévre vonatkozó matricát kell ráhelyezni, ami a HSZI irodájában érhető el. Jelenleg a járványügyi helyzettől függően változhat a matricák érvényességi ideje.

Aktív/passzív félév
Az első aktív félév a beiratkozással kezdődik el. Az aktív félév során fel kell venni az adott félév kurzusait, azokra be kell járni (amennyiben a tárgy követelményeiben ez szerepel), és vizsgázni kell belőlük. Amennyiben a további félévek során nem történik változás, azaz nem lép fel passzív félév, kiiratkozás, akkor a következő aktív félév automatikusan elkezdődik. Az
aktív félév során szerzett jegyek számítanak bele többek között a tanulmányi átlagba, és ezek a feltételei például a tanulmányi ösztöndíjnak, a diploma megszerzésének stb.

A hallgatói jogviszonyt tekintve előfordulhat, hogy a hallgatói jogviszonyát szüneteltetni kívánja a hallgató: ezt hívják passzív félévnek, passziválásnak. Fontos, hogy a jogviszony ezzel nem megszűnik! Az igénybe vett passzív félévek összes száma nem lehet több, mint a szak képzési ideje, osztatlan képzésben legfeljebb 6 félév. A hallgató tanulmányainak első félévében különös, méltánylást érdemlő okra hivatkozva passzív félévet kérhet, amelyet a kurzusfelvételi időszak végéig benyújtott kérelemre a kari Tanulmányi Bizottság engedélyezhet. Egymást követően egybefüggően maximum 2 passzív félév vehető igénybe.

Képzési idő
Az egyetemi félévek száma, amelyeknek elegendőnek kell lenniük ahhoz, hogy eljusson a hallgató a diploma megszerzéséig.

Félév
Az egyetemen egy félév az az öt hónapból álló időszak, ami szeptembertől-januárig, illetve februártól-júniusig tart.

Szorgalmi időszak
A félév kezdő időpontjától a vizsgaidőszak kezdetéig tartó időszak, amibe beletartoznak az egyetemi és kari naptárban megjelölt oktatási szünetek is. A szorgalmi időszakban lehetőség van a számonkérés bizonyos formáira.

Kredit
Az egyetemi évek során a tantárgyakat kreditekben mérik. A magasabb óraszámú, követelményszinttel rendelkező kurzusoknak/tárgyaknak nagyobb a kreditértéke, míg a szabadon választható, kisebb óraszámú, könnyebben teljesíthető tárgyaknak alacsonyabb. Különféle tanulmányi átlagok, ösztöndíjak számításához ez fogja megadni egy adott tárgy
súlyozását.

Tanterv
Egy szak képzési és kimeneti követelményeinek megfelelően kialakított képzési terv, amelynek elemei:

  • képzési szakonként lebontva a tantárgyak,
  • tantervi egységek alapján meghatározott óra- és vizsgaterv a követelmények,
  • teljesítésének ellenőrzési, értékelési rendszere,
  • illetve a tantárgyak, tantervi egységek tantárgyi programjai.

Mintatanterv
A hallgatók számára felkínált, ajánlott tanterv. Ennek követésével célirányosan tud eljutni a hallgató a diploma megszerzéséig. Ebben az alaposan megszerkesztett dokumentumban az egyetem egy ajánlott tantervet kínál a rend kialakításához. Segítséget nyújt abban, hogyan
követik egymást a tárgyak, valamint megmutatja a szükséges kreditek mennyiségét, a tanulmányi előfeltételeket.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük