Kedves Hallgatók!

A Hallgatói Szolgáltató Iroda számfejtette a 2022/2023. tanév I. félévre vonatkozó tanulmányi ösztöndíj eredményeket. Az idei évben a tanulmányi ösztöndíj ösztöndíjkalaponként 14 150 Ft minimum és 47 200 Ft maximum összegek között mozog.

A hallgatói tanulmányi eredményhez tartozó összegről, illetve az ösztöndíjkalaphoz tartozó egyéb adatokról a MODULO rendszerben tájékozódhattok a Beadás → HSZI menüpont → Átlagmódosítási kérvényen → a kitöltés gombra kattintva.

FIGYELEM!

A HSZI tájékoztatása szerint az Átlagmódosítás kérvény október 8-án és 9-én kari megnyitásrend szerint kerül publikálásra.

A tanulmányi ösztöndíj ponthatárainak és kalapjainak megtekintéséhez az arra jogosult hallgatóknak a Modulo felületén található Átlagmódosítás kérvény űrlapot kell kitölteni. Az űrlap az alábbi megnyitásrend szerint válik elérhetővé:

2022. 10. 08. (Szombat) 13:00 – BTK

2022. 10. 08. (Szombat) 16:00 – GYTK, MGK

2022. 10. 08. (Szombat) 19:00 – MK

2022. 10. 08. (Szombat) 22:00 – TTIK

2022. 10. 09. (Vasárnap) 7:00 – JGYPK

2022. 10. 09. (Vasárnap) 10:00 – BBMK, FOK

2022. 10. 09. (Vasárnap) 13:00 – ETSZK

2022. 10. 09. (Vasárnap) 16:00 – GTK

2022. 10. 09. (Vasárnap) 19:00 – ÁJTK

2022. 10. 09. (Vasárnap) 22:00 – SZAOK

Az űrlapot a tanulmányi feltételeknek megfelelő hallgatók tudják kitölteni, tehát az a hallgató, aki nem jogosult tanulmányi ösztöndíjra, nem tudja megkezdeni az űrlap kitöltését. Az űrlapot beadni csak azoknak a hallgatóknak kell, akiknek az űrlapon látható átlaga nem egyezik meg a Neptunban szereplő tanulmányi átlaggal. A tanulmányi ösztöndíj számításában szereplő korrigált kreditindex (KKI) a Neptun hallgatói felületén, a Tanulmányok / Tanulmányi átlagok fül alatt elérhető.

TOVÁBBI ADATOK

Tanulmányi ösztöndíjra jogosult: 8 445 fő

Tanulmányi ösztöndíjban részesül: 3714 fő

Amennyiben ezen döntés a hallgató egyéni jogát vagy jogos érdekét érinti, a döntés ellen a hallgató – tizenöt napon belül – jogorvoslattal élhet, melyről – a Szegedi Tudományegyetem „A hallgatói jogorvoslati kérelmek benyújtásának és elbírálásának rendjéről” szóló szabályzata alapján – a Hallgatói Ügyek Jogorvoslati Kollégium Tanácsa (a hallgató legalább egy alkalommal személyesen történő meghallgatását is magába foglalható ülését követően) dönt.

A jogorvoslati kérelmet a Hallgatói Ügyek Jogorvoslati Kollégium elnökének, Prof. Dr. Rovó László rektornak címezve a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatnál (6722 Szeged, Szentháromság u. 34.) kell benyújtani.